Helgådal Montessori

Et positivt blikk mot framtida: andelseier og informasjonsmøte

Oktober 2017

DeltakereFor noen uker sida fikk Styret i Helgådal Montessori sjansen til å snakke litt med andre Helgådalinger om hjertesaken vår, på et møte i VømmølkjellarŽn på Lunheim.

Det var et fantastisk oppmøte, ca. 50, og vi begynte å tro at vi hadde gjort et taktisk feilgrep å velge kjellarŽn i steden for storsalen. Vi hadde det godt og varmt, i hvert fall!

På møtet ga vi et kort sammendrag over arbeidet vi har drevet med siden januar, også planene vi har nå i høst, i kjølevannet av Kommunens positive uttalelse om friskoleetablering. Høydepunktet var likevel presentasjonen til Marius Brenne, rektor/daglig leder for Markabygda Montessoriskole, som ga oss mye interessant og nyttig informasjon angående Markabygdas erfaring. Det ble etterpå en mulighet for folk å stile spørsmål både til styremedlemmene og Marius, og vi var svært glade for det tydelige engasjement for prosjektet blant mange tilstede.

Det var inspirerende å høre Marius snakker om hvordan samarbeidet mellom skolen, kommunen og lokalsamfunnet har gjort Markabygda Montessoriskole en skikkelig suksess, ikke minst på grunn av de klare fellestrekk mellom Markabygda og Helgådalen. Her fikk vi et eksempel av et lite samfunn som har fått det til gjennom en kombinasjon av hardt arbeid, entusiasme og tro på seg selv og det var flere av oss etterpå som gikk med følelsen: det kan vi også få til!

Jeg sa i åpningstalen at Helgådalen nå, etter en lenge periode med usikkerhet og sorg, får lov til å vende et positivt blikk mot fremtida. Etter seks måneder med læring om Montessori, og høre om andre erfaringer med pedagogikken, er vi i Styret til og med sterkere i vår tro på at Helgådal Montessori kan tilby spennende muligheter både for dalen og for kommunen som helhet.

Helgådal Montessori blir utvilsomt annerledes enn Volden skole, men vi vil gjerne at folk fortsetter deres forhold til skolen. Et samspill mellom skolen og lokalsamfunnet kommer til å være nøkkel til Helgådal Montessori sin suksess, og er kjernen til vår visjon.

Vi håper virkelig at så mange som mulig oppfatter Helgådal Montessori som en viktig del av lokalsamfunnet. Vi håper at folk kommer til å bry seg om skolen, følge med og involvere seg i skolens aktiviteter, og føle et slags eierskap til skolen selv om de ikke selv var skoleelev der.

Deltakere«Eierskap» i figurativ, men også bokstavelig forstand! På møtet 6. september inviterte vi folk til å være med oss i vår Montessori ferd som andelseiere i Helgådal Montessori SA. Andelsinnskudd og gaver skal hjelpe oss å skaffe startkapitalen vi trenger for å utvikle prosjektet videre.

Tusen takk til alle som allerede har blitt andelseiere. For andre det er ikke for sent! Informasjon om hva andelseierskap handler om, og hvordan man tegner andel, finnes her på websiden vår. Om folk har spørsmål, er det bare å sende en e-post til: info@helgådalmontessori.no eller stikk innom for en prat over kaffe.

Vi mener at ved å bygge på alt som allerede er positivt med Volden skole, og kombinere det med alt som er bra om Helgådalen, dens flotte natur og dens ressurssterke innbyggere, så kan vi sette dette sammen med Montessori undervisning og skape et fantastisk læringsmiljø her oppe i dalŽn. Vi gleder oss til fortsettelsen av eventyret og håper dere vil bli med oss.

Fionna Gratton,
Styreleder Helgådal Montessori SA
1 oktober 2017

Les mer om hvordan du kan bli Andelseier her.