Helgådal Montessori

Om oss

....feiret sin første skoledag 20.august 2018. Skolen tilbyr en alternativ grunnskoleopplæring som gjør det mulig for foreldre i Verdal å velge hvilken skoletype passer best for akkurat deres barn. Helgådal Montessori benytter «Læreplan for Montessoriskolen» som er utviklet av Montessori Norge, og som er godkjent av Utdanningsdirektoratet. Pensumet og pedagogiske mål er det samme som i offentligeskoler, men tilnærmingen til undervisningen er annerledes.

Lokale fortrinn

Helgådalen ligger i pittoresk, landlige omgivelser, midt mellom historiske Stiklestad og naturperlen Vera. Helgådalen er ei livlig bygd, noe som gir seg utslag i et aktivt teaterlag, sanitetslag, 4H-klubb og idrettslag. På frivillig basis organiseres alt fra håndarbeidskvelder til større idrettsarrangementer. Helgådalinger preparerer også skiløyper som disponeres regelmessig av innbyggere fra hele kommunen.

Helgådalen + Montessori = sant!

Maria Montessori var en tidlig forkjemper for erfaringsbasert læring, og oppfattet utemiljøet som en logisk utvidelse av klasserommet. Nærheten til naturen, samt de ressursene som finnes i lokalsamfunnet, gjør at Helgådal er et perfekt sted å drive undervisning med fundament i Montessoripedagogikken.

Helgådal Montessori sitt mål er å tilby en læringsarena som er mest mulig integrert i lokalsamfunnet: som støtter bygdeutvikling, beriker undervisning, og ellers gir positiv utfall til alle parter.

Vedtekter

Helgådal Montessori er stiftet som et samvirkeforetak (org nr 918 475 990). Vedtektene finner du her.