Helgådal Montessori

Skoledagen

Læreplan

Helgådal Montessori vil benytte felles læreplan som er utviklet av Montessori Norge. Læreplanen er godkjent av Utdanningsdirektoratet, og innebærer blant annet at elevene etter endt skolegang skal ha de samme kunnskapene som barn fra offentlig skole.

Timeplan

Slik er timeplanen i Helgådal Montessori høsten 2018. Den er lik for begge trinn, dvs 1.-4.kl og 5.-7.kl. I første arbeidsøkt vil fokus være på teoretiske fag som matematikk, norsk og engelsk. Alle elevene jobber med sine egne individuelle arbeidsplaner. Arbeidsøkten brytes opp med pauser etter elevens behov. Onsdag har alle elevene uteskole. Dette vil si at vi benytter læringsmuligheter utenfor klasserommet.

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
08.00FrokostFrokostFrokostFrokostFrokost
08.45 Arbeidsøkt Arbeidsøkt Uteskole Arbeidsøkt Arbeidsøkt
11.45 Pause med formiddagsmat Pause med formiddagsmat Pause med formiddagsmat Pause med varm formiddagsmat
13.00 Kunst og håndtverk Musikk / RLE Kroppsøving Arbeidsøkt
14.30 Skolebuss Skolebuss Skolebuss Skolebuss Skolebuss

Arbeidsøkt brukes til ulike basisfag, som matematikk, norsk og engelsk.

Arbeidsøkt

Skoledagen er lagt opp i arbeidsøkter, til forskjell fra timeplanen i offentlig skole. Dette gir barna bedre mulighet til å tilfredsstille spontane behov, til å velge oppgaver selv, og jobbe på eget tempo uten å forstyrres av voksne. Dette blir betraktet som en viktig forutsetning for å redusere frustrasjon hos barn, samt bidrar til konsentrasjon og selvdisiplin. Hensikten med den fleksible arbeidsøkten er derfor å gi barna muligheten til å gjøre seg ferdig med en oppgave før de tar pauser.

Åpen skole og utvidet læringsmuligheter

Om det blir tilstrekkeliig behov, vil Helgådal Montessori tilby "åpen skole" både før og etter ordinær skoledag. Åpen skole tilsvarer SFO, men drives etter de samme pedagogiske prinsippene som skoledagen ellers.

Helgådal Montessori har som mål å samarbeide med lokale lag og foreninger for å skape utvidede læringsmuligheter og aktiviteter som del av åpen skole.