Helgådal Montessori

Skoledagen

Læreplan

Helgådal Montessori benytter felles læreplan som er utviklet av Montessori Norge. Læreplanen er godkjent av Utdanningsdirektoratet, og innebærer blant annet at elevene etter endt skolegang skal ha de samme kunnskapene som barn fra offentlig skole.

Timeplan

Slik er timeplanen i Helgådal Montessori høsten 2022. Den er lik for begge trinn, dvs 1.-4.kl og 5.-7.kl. I første arbeidsøkt vil fokus være på teoretiske fag som matematikk, norsk og engelsk. Alle elevene jobber med sine egne individuelle arbeidsplaner. Arbeidsøkten brytes opp med pauser etter elevens behov. Fredag har alle elevene uteskole. Dette vil si at vi benytter læringsmuligheter utenfor klasserommet.

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
08.00FrokostFrokostFrokostFrokostFrokost
08.45 Arbeidsøkt Arbeidsøkt Arbeidsøkt Arbeidsøkt Uteskole
11.45 Pause med formiddagsmat Pause med formiddagsmat Pause med formiddagsmat Pause med formiddagsmat Pause med formiddagsmat
13.00 Svømming KogH / Musikk Gym (småtrinn)
KogH / Musikk (mellomtrinn)
Arbeidsøkt Uteskole
14.30 Skolebuss Skolebuss Skolebuss Skolebuss Skolebuss

Arbeidsøkt brukes til ulike basisfag, som matematikk, norsk og engelsk.

Arbeidsøkt

Skoledagen er lagt opp i arbeidsøkter, til forskjell fra timeplanen i offentlig skole. Dette gir barna bedre mulighet til å tilfredsstille spontane behov, til å velge oppgaver selv, og jobbe på eget tempo uten å forstyrres av voksne. Dette blir betraktet som en viktig forutsetning for å redusere frustrasjon hos barn, samt bidrar til konsentrasjon og selvdisiplin. Hensikten med den fleksible arbeidsøkten er derfor å gi barna muligheten til å gjøre seg ferdig med en oppgave før de tar pauser.

Denne fleksibiliteten gir også bedre forutsetninger for tverrfaglighet og dybdelæring - noe som hjelper barn med å forstå "helheten" ved å oppmuntre til læring i kontekst.

Åpen skole og utvidet læringsmuligheter

Om det blir tilstrekkelig behov, vil Helgådal Montessori tilby "åpen skole" både før og etter ordinær skoledag. Åpen skole tilsvarer SFO, men drives etter de samme pedagogiske prinsippene som skoledagen ellers.

Helgådal Montessori har som mål å samarbeide med lokale lag og foreninger for å skape utvidede læringsmuligheter og aktiviteter som del av åpen skole.