Helgådal Montessori

Vår visjon

Vi vil tilby et utdanningsalternativ basert på bærekraftig utnyttelse av lokale ressurser og muligheter i Helgådalen, der hver enkelt elev kan realisere sitt fulle potensiale.