Helgådal Montessori

Om oss

Helgådal Montessori feiret sin første skoledag 20.august 2018. Skolen tilbyr en alternativ grunnskoleopplæring som gjør det mulig for foreldre i Verdal å velge hvilken skoletype passer best for akkurat deres barn. Helgådal Montessori benytter «Læreplan for Montessoriskolen» som er utviklet av Montessori Norge, og som er godkjent av Utdanningsdirektoratet. Pensumet og pedagogiske mål er det samme som i offentligeskoler, men tilnærmingen til undervisningen er annerledes.

Vedtekter

Helgådal Montessori er stiftet som et samvirkeforetak (org nr 918 475 990). Vedtektene finner du her.

Våre Ansatte

Andreas_h-og-s

Andreas Trefjord

Rektor/Daglig leder
info@helgadalmontessori.no
Startet ved Helgådal Montessori høst 2022

Opprinnelig fra Verdal, Andreas bodde mange år på Frosta, der han jobbet ca. 10 år som lærer og 7 år som rektor. Han tok lærerutdanning på Levanger, og har en del tilleggsutdanning, blant annet rektorutdanningen fra NTNU. I august 2022 flyttet Andreas til fjellbygda Vera, samtidig som han tok over i rollen som rektor ved Helgådal Montessori. Andreas nevner jakt og friluftsliv som sine største hobbyer, og han er ofte på fjellet med sine 3 fuglehunder. Noen ganger tas hundene med på skolens ukentlige uteskoledager – noe som både tobeint og firebeint liker godt!

Elise_h-og-s

Elise Skjervagen

Kontaktlærer - mellomtrinn
Montessoripedagog
elise.skjervagen@helgadalmontessori.no
Startet ved Helgådal Montessori høst 2018

Elise var født og vokste opp i bygda Ballangen i Nordland. Hun ble utdannet grunnskolelærer ved Nord Universitet, og tok en masterutdanning i «musikk og ensembleledelse», samt programmet «Spesialpedagogikk – tilpasset opplæring og tidlig innsats» ved samme studiested. I 2019 ble Elise montessoripedagog gjennom Waterpark Montessori International i Oslo. Elise sin entusiasme for montessoripedagogikk startet da hun var i praksis gjennom lærerstudiene, der hun fikk oppleve hverdagen i en montessoriskole i noen uker. Etter seks år som lærer ved Helgådal Montessori, er hun like begeistret for pedagogikken den dag i dag!

Josefina_h-og-s

Josefina Storm-Johansen

Kontaktlærer - småtrinn
Montessoripedagog
josefina.storm-johansen@helgadalmontessori.no
Startet ved Helgådal Montessori høst 2018

Josefina bor i Helgådal sammen med sin samboer og deres to barn. Hun har bakgrunn som førskolelærer, og har også skaffet diverse tilleggsutdanning i senere tid, nemlig matte- og norskfag gjennom NTNU, og «Uteområde som læringsarena» ved Nord Universitet. Høsten 2023 ble hun også montessoripedagog (Waterpark). Med sin varme, vennlige og omtenksomme tilværelse, sørger Josefina for at småtrinnsklasserommet blir et trygt og innbydende sted for våre minste elever.

Ida_h-og-s

Ida Kristin Hermann

Kontaktlærer - mellomtrinn
Montessoripedagog
ida.hermann@helgadalmontessori.no
Startet ved Helgådal Montessori høst 2019

Leksdalingen Ida ble utdannet grunnskolelærer ved Nord Universitet i 2020, og ble montessoripedagog (Waterpark) i 2023. I tillegg har hun fullført kurset «Uteområde som læringsarena» (også ved Nord), noe som er veldig gunstig mht skolen sitt bruk av uteskole i undervisning. I fritiden sin er Ida ofte på tur med sin samboer og deres to huskyer, og elevene får noen ganger prøver seg med snørekjøring når hun tar sine firbeinte med på skidager.

Emilie_h-og-s

Emilie Nessø

Lærer
emilie.nesso@helgadalmontessori.no
Startet ved Helgådal Montessori høst 2021

Emilie vokste opp på Trones, men teller nå som Inndaling. Hun er utdannet faglærer i musikk med engelsk som tilleggsfag (Nord Universitet). Dessuten, er Emilie meget flink til å bake, slik at Mat og Helse undervisning på Helgådal Montessori har blitt helt suverent de siste årene! Fritiden hennes er preget av mye musikk, teater og bilsport, noe som også er en fordel når det gjelder å utløse kreativiteten blant elevene.

Julie_h-og-s

Julie Haldorsen

Barne-og Ungdomsarbeider
julie.haldorsen@helgadalmontessori.no
Startet ved Helgådal Montessori høst 2018

Julie begynt ved Helgådal Montessori rett etter å ha tatt fagbrev som barne-og ungdomsarbeider. Tidligere hadde hun også bygget opp praksiserfaring ved forskjellige skoler og barnehager i Verdal. Opprinnelig fra Vera, nå bosatt i Helgådal, Julie har hatt mange forskjellige verv i løpet av årene i både Helgådal og Verdal, og hun er meget interessert i teater og musikk, gårdsarbeid og friluftsliv. Med sitt stødige og omsorgsfulle vesen, har Julie bidratt til å gjøre Helgådal Montessori et trygt og rolig sted for elevene, helt fra dag én.

Tove_h-og-s

Tove Mikalsen

Barne-og Ungdomsarbeider
tove.mikalsen@helgadalmontessori.no
Startet ved Helgådal Montessori vår 2020

Opprinnelig fra Verdal, og nå bosatt på Ørmelen, Tove jobbet i barnehager i over 20 år i Oslo, og i 2013 tok hun fagbrev som barne-og ungdomsarbeider. I 2017 flyttet hun tilbake til hjemkommunen, og hun har jobbet i barneskoler siden da. Raus og god, utadvendt og munter, står Tove stadig klar til å hjelpe barna med å få til en best mulig hverdag.

Fionna_h-og-s

Fionna Gratton

Administrasjonskonsulent
fionna.gratton@helgadalmontessori.no
Startet ved Helgådal Montessori høst 2018

Fionna vokste opp i Australia, men har bodd mange år i Norge. I 2017 ble hun skolens første styreleder, deretter rektor fra 2018 til 2022. I senere tid, har hun jobbet med bl.annet markedsføring og diverse prosjekt- og koordineringsarbeid ved skolen. I 2020, fullførte hun teori-delen av Waterpark Montessori diplomkurset, og hun fortsetter å brenne for pedagogikken og fordelene den tar med. Politisk verv, musikk, teater og hundeliv tar opp en stor del av hennes fritid.

Jorun Julnes

Rengjøringsassistent
Startet ved Helgådal Montessori høst 2018

Helgådaling Jorun har vært ansatt ved skolen siden dag én, og var rengjøringsassistent ved Volden skole før det. Det sier seg selv at hverdagen til skolens ansatte og elever ikke ville vært fullt så hyggelig i fravær av Jorun sitt daglige bidrag til helheten!