Helgådal Montessori

Pedagogikken

Læreplan

Helgådal Montessori benytter felles læreplan som er utviklet av Montessori Norge. Læreplanen er godkjent av Utdanningsdirektoratet, og innebærer blant annet at elevene etter endt skolegang skal ha de samme kunnskapene som barn fra offentlig skole.

Hvem var Dr Maria Montessori?

Dr. Maria Montessori Maria Montessori (1870-1952) var en av Italias første kvinnelige leger. I sin stilling ved barneavdelingen på den psykiatriske universitetsklinikken i Roma, jobbet hun med utviklingshemmede barn, og ble snart interessert i barns læring. Hun observerte at disse barna kunne lære mye, bare de fikk riktig undervisning. Senere ble hun leder for en førskole i Roma, Casa dei bambini (barnas hus), hvor hun utarbeidet sine teorier om tilrettelagt undervisning for barn mellom 3 og 7 år.

Dr Montessori tok utgangspunkt i et enkelt undervisningsrom. Hun observerte barnas aktivitet, og gav elevene frihet til selv å velge hva slags utstyr de skulle bruke i læringsprosessen. Avhengig av hva barna foretrakk å bruke, endret hun sammensetningen av utstyr som var tilgjengelig for barna. Etter noen måneder kunne hun vise til meget positive resultater med denne banebrytende framgangsmåten. Sentralt i dette arbeidet står prinsippet om at barna selv bidrar til læringen, noe som senere er blitt kjent som Montessoripedagogikk.

I løpet av kort tid ble denne pedagogikken verdenskjent. Hun skrev flere bøker om sine erfaringer, og grunnla blant annet Association Montessori Internationale i Amsterdam.

Hva er Montessoripedagogikk?

Kjernen i Montessoripedagogikken er troen på at læring ikke er vanskelig! Barn kan lett, og med stor glede og entusiasme, tilegne seg kunnskap og ferdigheter om de bare får frihet til å velge selv hvordan de lærer. Dette innebærer frihet til å velge arbeidsoppgaver innenfor klare grenser, og muligheten til å arbeide uforstyrret i eget tempo.

Denne friheten til å arbeide foregår i noe som kalles det tilrettelagte miljø. Dette er omgivelser som er skreddersydd for barn på ulike aldersnivå, med ulike personligheter og ulik grad av modenhet. Begrepet omfatter ikke bare rommet elevene arbeider i, men også læreren, andre voksne personer, og klassekameratene. Videre omfatter det også undervisningsmateriell, som er spesielt utviklet for å gi barn mulighet til selv-korrigering.

The greatest sign of success for a teacher ... is to be able to say "The children are now working as if I did not exist".
-Maria Montessori.
Hovedoppgaven for Montessori læreren er å tilrettelegge og tilpasse miljøet slik at barnet kan lære, og korrigere seg selv med minst mulig forstyrrelse. Rollen til læreren blir dermed å være veileder for barna i deres egen søken etter å tilegne seg kunnskap, heller enn å instruere. Læreren blir derfor ikke et fokuspunkt i klasserommet. Det å gi barn mestringsfølelse og selvstendighet på denne måten er viktige element i pedagogikken.

Gjensidig respekt er enda et begrep som er sentralt til denne filosofien. Barn må vise respekt for andre i klasserommet, samt respekt for omgivelsene. Voksne må også respektere barna. Dette innebærer for eksempel å gi barnet mulighet til å velge. Selv om valget fra en voksent perspektiv kanskje virker "feil", er det likevel viktig at barnet får muligheten til å korrigere seg selv, heller enn at en voksen "hopper inn" med riktig løsning.

Klasserommet

Barn utvikler seg i forskjellig tempo. Derfor blander Montessoriskoler flere alderstrinn i samme klasserom. Vanligvis inndeles barna i grupper for 6-9 år og 9-12 år. Med blandede aldersgrupper blir det lettere for barna å finne en arbeidspartner på samme modningsnivå som seg selv. Likeledes kan barn få muligheten til å oppleve mestring ved å veilede yngre barn.

Det fysiske miljøet er også svært viktig. Hovedhensikten er å fostre selvstendighet, konsentrasjon, selvdisiplin og indre ro hos eleven.

Klasserommet tilpasses for å gi mulighet for aktivitet og bevegelse, noe Maria Montessori mente var helt nødvendig for effektiv læring. Barn kan jobbe på gulvet, eller ved arbeidsstasjoner som er tilrettelagt for hvert enkelt temaet og læringsmål. Undervisningsmaterellet bidrar til aktivitet til og med når fagområder som grammatikk og multiplikasjon skal læres.

Mer informasjon om Montessori

Noen lenker med mer informasjon: