Helgådal Montessori

Skoledagen og Skoleruta

Skoleruta

Skoleruta er lik den kommunale skoleruta i året 2023-2024. Informasjon om elevenes fridager, planleggingsdager og andre viktige datoer finnes her.

Timeplan

Slik er timeplanen i Helgådal Montessori i høsten 2023. Start-og slutt tider er lik for begge trinn. Den obligatoriske skoledagen ved Helgådal Montessori er fra kl.08.15 til kl.14.30 på mandag, onsdag og torsdag, og fra kl.08.15 til 12.45 på tirsdag og fredag. Vi har mye uteskole, småtrinn har en fast dag hver uke. På uteskole benytter vi læringsmulighetene utenfor klasserommet, og ser det i sammenheng med klasseromsaktivitetene.

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
08.15FrokostFrokostFrokostFrokostFrokost
08.45 Arbeidsøkt Arbeidsøkt (mellomtrinn)
Uteskole (småtrinn)
Arbeidsøkt Arbeidsøkt Arbeidsøkt
11.45 Pause med formiddagsmat Pause med formiddagsmat Pause med formiddagsmat Pause med formiddagsmat Pause med formiddagsmat
12.45 Skolebuss Skolebuss
13.00 Svømming
(u.41-u.3)
Arbeidsøkt Arbeidsøkt
14.30 Skolebuss Skolebuss Skolebuss

Arbeidsøkt

Skoledagen er lagt opp i arbeidsøkter, til forskjell fra timeplanen i offentlig skole. Dette gir barna bedre mulighet til å tilfredsstille spontane behov, til å velge oppgaver selv, og jobbe i eget tempo uten å forstyrres av voksne. Dette blir betraktet som en viktig forutsetning for å redusere frustrasjon hos barn, samt bidrar til konsentrasjon og selvdisiplin. Hensikten med den fleksible arbeidsøkten er å gi barna muligheten til å gjøre seg ferdig med en oppgave før de tar pauser. Arbeidsøkten brytes opp med pauser etter elevens behov.

Denne fleksibiliteten gir også bedre forutsetninger for tverrfaglighet og dybdelæring - noe som hjelper barn med å forstå "helheten" ved å oppmuntre til læring i kontekst. Arbeidsøkten på formiddagen pleier å inneholde teoretiske fag som matematikk, norsk og engelsk (når barnets konsentrasjonsevne er størst). Ettermiddagsøktene har fokus på mer praktiske-og estetiske fag.

Åpen skole (Skolefritids ordning)

Helgådal Montessori tilbyr «Åpen Skole» (SFO) både før og etter vanlige skoletid for barn i 1.-4.klasse. Satsen for Åpen Skole skal ikke være høyere enn kommunal takst, og kan justeres ned om det blir nok interesse. Åpen Skole følger skoleruten, og oppsigelsestiden er to måneder.