Helgådal Montessori

Inntak

Skog

Skoleår 2023-24

For inneværende skoleår skjer inntak fortløpende. Det er fremdeles ledige plasser i klassetrinn 1.-4.
For informasjon om skolen, eller for å bestille befaring, kontakt rektor/daglig leder Andreas Trefjord (telefon: 740 77880, epost: info@helgadalmontessori.no).

Søknadsskjema.(2023-24)

Skoleår 2024-25

Det åpner for søknad om skoleplass i skoleåret 2024-25 fra 01.oktober. Søkere vil bli tilbudt plass i henhold til prioritering beskrevet i skolens inntaksreglement. Søknadsfrist første inntaksrunde er 20.desember 2023.

Informasjonsskriv.

Søknadsskjema.(2024-25)

Skolens inntaksreglement.

Skolens gjeldende ordensreglement.